Splošni pogoji

Dovoljena uporaba strani

Strinjate se, da boste storitve in platformo uporabljali samo za nekomercialne stike z ljudmi, ki želijo potovati z vami in izključno za namene deljenja stroškov prevoza in ne nudenje komercialnega prevoza kot zapisano v točki 6.2.

 

1. Predmet

LEGIT d.o.o. (v nadaljevanju »Prevoz.org«) platforma je dostopna na spletni strani Prevoz.org ali v obliki mobilne aplikacije (v nadaljevanju »platforma«).

Prosimo, pozorno preberite te splošne pogoje. Sprejmete in razumete, da Prevoz.org ni pogodbenik nobenega sporazuma, pogodbe ali pogodbenega odnosa kakršnekoli narave, sklenjene med člani svoje platforme.

S pritiskom na gumb ”Prijavi se z računom Google” ali ”Registriraj se z računom Google” ali ”Registriraj se z e-naslovom”, priznavate, da ste prebrali splošne pogoje in se z njimi strinjate.

 

2. Registracija na platformi in ustvarjanje računa

2.1. Pogoji registracije na platformo

Platforma je namenjena posameznikom, starejšim od 18 let. Registracija na platformi je mladoletnim osebam strogo prepovedane. Z registracijo in uporabo torej jamčite, da ste starejši od 18 let.

 

2.2. Ustvarjanje računa

Platforma članom omogoča objavljanje in ogledovanje oglasov. Če želite oglaševati, se morate na naši platformi registrirati s pomočjo registracijskega obrazca ali Google računom.

Ne glede na uporabljeno metodo registracije, z ustvarjanjem računa potrdite, da boste uporabili le točne in resnične podatke, spremembo le-teh pa boste opravili na svojem profilu ali pa boste o spremembah obvestili Prevoz.org, saj boste tako zagotovili natančnost in relevantnost vaših podatkov, k čemur vas veže pogodbeni odnos s Prevoz.org.

V primeru registracije z e-naslovom se strinjate, da boste izbrano geslo zadržali zase in ga ne boste zaupali nikomur. Če geslo izgubite ali razkrijete drugemu, se strinjate, da boste o tem nemudoma obvestili Prevoz.org.

Sami ste odgovorni za uporabo vašega računa s strani tretje osebe, razen če ste nemudoma obvestili Prevoz.org o izgubi gesla, zlorabi s strani tretje osebe ali razkritju vašega gesla tretji osebi.

Strinjate se, da ne boste ustvarjali ali uporabljali računov tretjih oseb ali računov, ki ste jih ustvarili sami.

 

3. Preverjanje

Prevoz.org lahko za boljšo transparentnost, večje zaupanje, za preventivo ali za zaznavanje zlorab vzpostavi sistem preverjanja nekaterih informacij, ki jih boste priskrbeli s svojim profilom. Primer tega je vnos vaše telefonske številke.

Razumete in se strinjate, da vsaka povezava s platformo ali službo za preverjanje informacij ali podoben termin pomeni le, da je član uspešno prešel postopek preverjanja na platformi, da bi vam zagotovil več informacij o članu, s katerim razmišljate potovati. Prevoz.org ne more zagotoviti resničnosti, zanesljivosti in veljavnosti informacij, ki so predmet postopka preverjanja.

 

4. Uporaba storitev

4.1. Objava oglasov

Kot član, ki ima izpolnjene vse spodaj naštete pogoje, lahko ustvarjate in objavljate oglase na plaftormi z vnosom podatkov o potovanju, ki ga načrtujete (datum/čas, vstopne točke, čas prihoda, število protih mest, možnosti, znesek prispevka za stroške itd.).

Pooblaščeni ste za objavljanje oglasa, če izpolnjujete naslednje pogoje:

(a) imate veljavno vozniško dovoljenje;

(b) ponujate oglase za potovanje z vašim lastnim vozilom ali z vozilom, za katerega imate dovoljenje lastnika ter v vseh primerih, ko ste pooblaščeni za prevoz;

(c) ste in boste ostali glavni voznik vozila;

(d) vozilo ima veljavno zavarovanje tretje osebe;

(e) nimate kontraindikacij ali zdravstvenih nezmožnosti za vožnjo;

(f) vozilo, ki ga nameravate uporabiti je avtomobil s štirimi kolesi in največ sedmimi sedeži (velja za nekomercialne prevoze);

(g) ne nameravate objavljati novega oglasa na platformi za isto pot;

(h) ne ponujate več prostih sedežnih mest, kot jih je na voljo v vašem vozilu;

(i) vsi sedeži imajo varnostni pas, četudi je vozilo, v katerem je dovoljeno imeti sedeže brez varnostnih pasov;

(j) uporabljate vozilo v dobrem voznem stanju, ki se sklada z zakonskimi določbami.

Razumete, da ste sami odgovorni za vsebino oglasa, ki ga objavljate na platformi. Tako predstavljate in zagotavljate resničnost vseh informacij v oglasu ter upoštevate in izvajate vse pogoje, navedene v oglasu.

Z zagotovilom, da se vaš oglas sklada s Splošnimi pogoji, bo objavljen na platformi in bo tako na ogled vsem obiskovalcem platforme ali spletne strani Prevoz.org. Prevoz.org si pridržuje pravico, da po lastni presoji in brez opozorila ne objavi ali odstrani katerikoli oglas v kateremkoli času, če se ta ne sklada s Splošnimi pogoji ali za katerega meni, da škoduje svoji podobi, platformi ali storitvi.

Razumete in sprejmete, da so pravila pri razvrščanju in vrstnem redu prikazovanja vašega oglasa med drugimi oglasi izključno lastna presoja Prevoz.org.

 

4.2. Sistem ocenjevanja

Prevoz.org vas spodbuja, da ocenite voznika (če ste potnik). Ocene so vidne in objavljenje na platformi.

 

4.3. Skladnost

Razumete in sprejmete, da si Prevoz.org pridržuje pravico do neobjavljanja ali brisanja ocen, ki niso v skladu z našimi Splošnimi pogoji.

 

4.4 Omejevanje

Prevoz.org si pridržuje pravico do prekinitve vašega računa, omejitve vašega dostopa do storitev ali odpovedi splošnih pogojev kadarkoli, brez vnaprejšnjega opozorila.

 

5. Prispevek k stroškom

Prispevek k stroškom določite vi kot voznik, po lastni odgovornosti. Strogo je prepovedano kakršnokoli okoriščanje z uporabo naše plaftorme. Strinjate se, da boste prispevek k stroškom, ki ga boste zahtevali od potnikov, omejili na dejanske stroške vašega potovanja.

 

6. Nekomercialnost in prevozna podjetja

6.1 Nekomercialni in neposlovni namen storitev in platforme

Strinjate se, da boste storitve in platformo uporabljali samo za nekomercialne stike z ljudmi, ki želijo potovati z vami in izključno za namene deljenja stroškov prevoza. V primeru, da želite na platformi opravljati komercialno dejavnost prevozništva se morate registrirati na strani kot prevoznik (točka 6.2.).

Kot voznik se strinjate, da ne boste zahtevali prispevka stroškov, ki je višji od dejanskih stroškov in ki lahko prinesejo dobiček, pri čemer je treba upoštevati, da morate v okviru delitve nositi kot voznik svoj del nastalih stroškov. Sami ste odgovorni za izračun stroškov, ki jih imate za pot, kot tudi za preverjanje, ali zahtevani znesek od vseh potnikov ne presega stroškov, ki jih dejansko imate (brez vašega deleža stroškov).

Prevoz.org si pridržuje pravico do začasne ukinitve vašega računa, če uporabljate šoferja, drugo poslovno vozilo, taksi ali službeni avtomobil in s tem ustvarite dobiček s pomočjo platforme.

Prevoz.org si pridržuje tudi pravico, da začasno ustavi vaš račun, omeji vaš dostop do storitev ali ukine te pogoje, če izvajate dejavnost na platformi, ki zaradi narave ponujenih potovanj, njihove pogostosti, števila prepeljanih potnikov in zahtevanih prispevek nakazujejo na prinašanje dobiček ali iz kakršnegakoli razloga, za katerega bi Prevoz.org sklepal, da ustvarjate dobiček na platformi.

Prevoz.org postane komercialen ko prevoznik izpolni pogoje navedene na strani cenik storitev in oglaševanje.

 

6.2 Komercialno prevozno sredstvo/posel na Prevoz.org.

Uradna podjetja na Prevoz.org so jasno označena in vam morajo za vsako potovanje izdati račun. Za storitve, ki jih ponujajo, ne odgovarjamo, vse povratne informacije pa bi morali posredovati neposredno podjetju, ki ponuja prevoz. Če menite, da bi morali neko podjetje odstraniti, nam pošljite e-sporočilo s povratnimi informacijami, da bomo preučili nadaljnje korake.

Komercialno dodatni prevozi se zaračunavajo po ceniku.

 

7. Obnašanje uporabnikov platforme in članov

7.1. Obveza vseh uporabnikov platforme

Razumete, da ste odgovorni za spoštovanje vseh zakonov in drugih predpisov, ki za vas veljajo ob uporabi platforme.

Poleg tega se med uporabo platforme in med potovanji obvezujete, da:

(a) ne uporabljajte platforme za poklicne, komercialne ali profitne namene, če niste potrjeni kot uraden prevoz;

(b) ne pošiljate Prevoz.org (zlasti ob ustvarjanju ali posodobitvi vašega računa) ali drugim članom lažnih, zavajajočih, zlonamernih ali goljufivih podatkov;

(c) na platformi se ne obnašajo oziroma ne objavljajo kakršnekoli vsebine, ki bi bla obrekovalne, škodljive, nespodobne, pornografske, vulgarne, žaljive, agresivne, neprijavljene, nasilne, grozeče, nadlegovalne, rasistične ali ksenofobične narave, s spolnimi konotacijami ali spodbujajo k nasilju, diskriminaciji, sovraštvu, uporabi nezakonitih snovi ali dejavnosti oziroma ki so v kakršnemkoli smislu nasprotujoči namenom platforme in kršijo pravice Prevoz.org ali tretje osebe;

(d) da ne krši pravic in podobe Prevoz.org, zlasti pravic intelektualne lastnine;

(e) ne ustvarja več kot enega računa na platformi ali računa v imenu tretje osebe;

(f) da se na druge člane prek platforme ne obrača iz kakršnegakoli razloga, ki ni vezan na vožnjo oziroma potovanje;

(g) izpolnjuje in upošteva te pogojev in pravilnik o zasebnosti.

 

7.2. Obveza voznikov

Ko platformo uporabljate kot voznik, se obvezujete, da:

(a) spoštujete vse zakone, predpise in kodekse, ki veljajo za vožnjo in vozilo, zlasti za zavarovanje civilne odgovornosti, ki velja v času potovanja, in imate veljavno vozniško dovoljenje;

(b) preverite, ali vaše zavarovanje krije avtomobilski prevoz in ali se vaši potniki štejejo kot tretje osebe v vašem vozilu in jih torej krije vaše zavarovanje med celotnim potovanjem, četudi čezmejno;

(c) med vožnjo ne tvegate, ne jemljete izdelkov, ki bi lahko poslabšali vašo pozornost in vaše sposobnosti varne vožnje;

(d) objavite oglase, ki ustrezajo samo načrtovanim prevozom;

(e) prevoz opravite, kot je opisano v oglasu (zlasti v zvezi z uporabo ali neuporabe avtoceste) in spoštujete čas in kraje, dogovorjene z drugimi člani (zlasti mesto vstopa in izstopa);

(f) ne vozite več potnikov od števila sedežev, navedenih v oglasu;

(g) uporabljate vozilo v dobrem stanju in v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami, zlasti z veljavnim prometnim potrdilo;

(h) pokažete Prevoz.org ali kateremukoli potniku, ki tako zahteva, vaše vozniško dovoljenje, potrdilo o registraciji avtomobila, vaše zavarovalno potrdilo in katerikoli dokument, s katerim dokazujete vašo sposobnost vožnje;

(i) v primeru zadrževanja ali spremembe časa ali potovanja brez odlašanja obvestite svoje potnike;

(j) imate v primeru čezmejnega potovanja na voljo dokumente, ki dokazuje vašo identiteto in vašo pravico do prečkanja meje, ter jih na zahtevo pokažete potnikom ali drugim organom;

(k) čakate na potnike na dogovorjenem kraju srečanja vsaj 10 minut po dogovorjenem času;

(l) ne objavljate oglasa v zvezi z vozilom, ki ga nimate v lasti ali za katerega nimate dovoljenja za uporabo;

(m) zagotavljate aktivno kontaktno številko, registrirano v vašem profilu;

(n) ne boste ustvarili nobenega dobička s platformo, če niste preverjeni prevoznik;

(o) ne smete imeti nobenih kontraindikacij ali zdravstvenih nezmožnosti za vožnjo;

(p) se med potovanjem obnašate ustrezno in odgovorno;

(r) ne zavrnete potnikov na podlagi rase, barve, narodnosti, nacionalnega porekla, vere, spolne usmerjenosti, zakonskega statusa, invalidnosti, fizičnega videza, zakonskega stanja, nosečnosti, posebne ranljivosti zaradi njihovega gospodarskega položaja, imena, kraja prebivališča, zdravstvenega stanja, političnega mnenja, starosti.

 

7.3. Obveza potnikov

Ko platformo uporabljate kot potnik, se obvezujete, da:

(a) se med potovanjem ustrezno vedete in ne ovirate zbranosti ali vožnje voznika oziroma miru in tišine drugih potnikov;

(b) spoštujete voznikovo vozilo in njegovo čistočo;

(c) v primeru zamude takoj obvestite voznika;

(d) v primeru prevozov brez rezervacije plačate vozniku dogovorjeni prispevek za stroške;

(e) počakate voznika na mestu sestanka vsaj 15 minut po dogovorjenem času;

(f) pokažete Prevoz.org ali kateremukoli vozniku, ki to zahteva, svojo osebno izkaznico ali katerikoli dokument, ki dokazuje vašo identiteto;

(g) med potovanjem ne prevažate nobenega predmeta, blaga, snovi ali živali, s katerim bi lahko ovirali vožnjo in koncentracijo voznika ali pa je njihova narava, posest ali prevoz v nasprotju z veljavnimi zakonskimi določbami;

(h) imate v primeru čezmejnega potovanja na voljo vozniku in vsem organom, ki to zahtevajo, kakršenkoli dokument, s katerim dokazujete vašo identiteto in pravico do prečkanja meje;

(i) zagotovite aktualno kontaktno številko v vašem profilu, kamor vas lahko voznik pokliče tudi na mestu srečanja.

 

8. Začasna ustavitev računov, omejitev dostopa in prenehanje

Svojo pogodbeno razmerje s Prevoz.org lahko kadarkoli prekinete, brez stroškov in brez razloga. Če želite to narediti, nas preprosto kontaktirajte na e-naslov info@prevoz.org z zahtevo o zaprtju računa ali račun izbrišete tukaj.

V primeru, da ne upoštevate pogojev in drugih smernic skupnosti ali ugotovimo, da uporabnik škodi ugledu Prevoz.org ali da lahko na platformi škodijo drugim, lahko:

(a) takoj in brez predhodnega obvestila prekinemo pogoje, ki vas zavezujejo s Prevoz.org; in/ali

(b) preprečimo objavljanje ali odstranjevanje kakršnihkoli ocen, oglasov, sporočil, vsebine, zahteve ali katerekoli vsebine, ki ste jo objavili na platformi; in/ali

(c) omejimo vaš dostop in uporabo platforme; in/ali

(d) začasno ali trajno blokiramo račun.

Kadar je to potrebno, boste obveščeni o uvedbi takšnega ukrepa, da boste lahko na Prevoz.org dali pojasnila. Prevoz.org se bo po lastni presoji odločil, ali bo odpravil sprejete ukrepe ali ne.

 

9. Osebni podatki

Prevoz.org bo v okviru vaše uporabe platforme zbiral in obdeloval nekatere vaše osebne podatke. Če uporabljate platformo in se registrirate kot član, razumete in sprejmete obdelavo vaših osebnih podatkov s strani Prevoz.org v skladu z veljavno zakonodajo in določili Pravilnika o zasebnosti.

Vsi, ki želite ponuditi prevoz morate vpisati osebne podatke za zagotavljanje skladnosti portala z zakoni Republike Slovenije. Na zahtevo državnih organov smo primorani posredovati podatke organom, ki skrbijo za varnost (Policija) oziroma organom, ki skrbijo za prepričevanja dela in zaposlovanja na črno.

 

10. Intelektualna lastnina

10.1 Vsebina, ki jo je objavil Prevoz.org

Prevoz.org je v skladu z vsebino, ki jo ponujajo njeni člani, edini imetnik vseh pravic intelektualne lastnine v zvezi s storitvijo, platformo, njeno vsebino (predvsem besedila, slike, dizajni, logotipi, videoposnetki, zvoki, podatki, grafike) in programske opreme in baze podatkov, ki zagotavljajo njihovo delovanje.

Prevoz.org vam daje osebno in neprenosljivo pravico do uporabe platforme in storitev za vašo osebno in zasebno uporabo na nekomercialni osnovi in v skladu z nameni platforme in storitev.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja Prevoz.org vam je prepovedana kakršnakoli drugačna uporaba platforme in storitev ter njihovih vsebin. Zlasti vam prepovedujemo:

(a) reproduciranje, spreminjanje, prilagajanje, distribucijo, javno zastopanje in razširjanje platforme, storitev in vsebine, razen tiste, ki jo izrecno dovoli Prevoz.org;

(b) razstavljanje in povratno uporabo platforme ali storitev, ob upoštevanju izjem, določenih z veljavnimi besedili;

(c) pridobivanje ali poskus pridobivanja (zlasti z uporabo robotov za rudarjenje podatkov ali kateregakoli drugega podobnega orodja za zbiranje podatkov) znatnega dela podatkov platforme.

 

10.2. Vsebina, ki ste jo objavili na platformi

Da bi omogočili zagotavljanje storitev in v skladu z namenom platforme, Prevoz.org podelite licenco za uporabo vsebine in podatkov, ki jih posredujete v okviru vaše uporabe storitev (v nadaljevanju kot "Vsebina članov"). Če želite Prevoz.org omogočiti distribucijo po digitalnem omrežju in v skladu s katerimkoli komunikacijskim protokolom (zlasti internetom in mobilnim omrežjem) ter javnosti ponuditi vsebino Platforme, pooblastite Prevoz.org za ves svet in za ves čas trajanja vaših pogodbenih odnosov s Prevoz.org, da reproducira, predstavlja, prilagaja in prevaja vsebino članov na naslednji način:

(a) Prevoz.org pooblaščate, da reproducira vso ali del vaše vsebine članov na kateremkoli digitalnem snemalnem nosilcu, znanem ali še neznanem, in zlasti na kateremkoli strežniku, trdem disk, pomnilniški kartici ali kateremkoli drugem enakovrednem nosilcu podatkov v kakršnikoli obliki in po kateremkoli postopku, znanem ali zaenkrat še neznanem, v obsegu, ki je potreben za kakršnokoli delovanje shranjevanja, varnostnega kopiranja, prenosa, povezanega z delovanjem platforme in zagotavljanjem storitve;

(b) Prevoz.org pooblaščate, da prilagodi in prevede vsebino članov ter jih reproducira na vseh digitalnih nosilcih, sedanjih ali prihodnjih, določenih v točki (a) zgoraj, z namenom zagotavljanja storitev, zlasti v različnih jezikih. Ta pravica vključuje možnost spreminjanja oblikovanja vaše vsebine člana, ob upoštevanju vaših moralnih pravic, zaradi spoštovanja grafičnega akta platforme in/ali zaradi tehnične združljivosti z namenom objave preko platforme.

 

11. Vloga Prevoz.org

Platforma predstavlja spletno mrežno platformo, na kateri lahko člani ustvarjajo in objavljajo reklame za prevoze za namene vožnje. Drugi člani in obiskovalci spletnega mesta in aplikacij si lahko ogledajo te oglase, da ugotovijo pogoje potovanja in po potrebi neposredno rezervirajo sedež v vozilu pri članu, ki je oglas objavil na platformi.

Če uporabljate platformo in sprejemate te pogoje, se zavedate, da Prevoz.org ni stranka nobenega sporazuma, sklenjenega med vami in drugimi članicami za delitev stroškov, povezanih s potovanjem.

Prevoz.org nima nadzora nad ravnanjem svojih članov in uporabnikov platforme. Ne poseduje, ne izkorišča, ne dobavlja ali upravlja z vozili, ki so predmet oglasov, in na platformi ne ponuja potovanj.

Zavedate se in sprejemate, da Prevoz.org ne nadzoruje veljavnosti, resničnosti ali zakonitosti ponujenih oglasov, sedežev in prevoz. Prevoz.org ne more opravljati nobenih prevoznih storitev in ne deluje v vlogi prevoznika; vloga Prevoz.org je omejena na lažji dostop do platforme.

Člani (vozniki ali potniki) delujejo izključno samostojno in odgovorno.

Prevoz.org v vlogi posrednika ne more biti odgovoren za:

(a) napačne informacije, ki jih je voznik sporočil v svojem oglasu ali na kakršenkoli drug način glede potovanja in njegovih pogojev;

(b) odpoved ali spremembo potovanja s strani članice;

(c) vedenje svojih članov med, pred ali po potovanju;

(d) zavrnitev plačila prispevka k stroškom.

 

12. Delovanje, razpoložljivost in funkcionalnosti platforme

Prevoz.org bo poskušal v največji možni meri vzdrževati dostopno platformo 7 dni v tednu in 24 ur na dan. Kljub temu se lahko dostop do platforme začasno ustavi brez predhodnega obvestila zaradi tehničnega vzdrževanja, selitve, posodobitve, zaradi izpadov ali omejitev, povezanih z delovanjem omrežja.

Poleg tega si Prevoz.org pridržuje pravico, da po svoji lastni presoji začasno ali trajno spremeni ali ustavi celoten ali delni dostop do platforme ali njenih funkcij.

Ob sprejemu splošnih pogojev se prav tako strinjate s politiko zasebnosti.

 

13. Sprememba pogojev

Ti pogoji in referenčni dokumenti vključujejo celoten dogovor med vami in Prevoz.org glede vaše uporabe storitev.

Prevoz.org lahko spremeni te pogoje v pogojih, da se prilagodi svojemu tehnološkemu in trgovskemu okolju ter da izpolni veljavno zakonodajo. Vsaka sprememba teh pogojev bo objavljena na platformi z datumom začetka veljavnosti novih pogojev.

 

14. Pravna obvestila

Platformo objavlja in upravlja podjetje LEGIT d.o.o., Brnčičeva ulica 13, Ljubljana Črnuče, Slovenija.

Za vsa dodatna vprašanja glede pogojev ali platforme nas kontaktirajte na info@prevoz.org.

Pogoji so bili nazadnje posodobljeni 18.05.2023