Izjava o zasebnosti in pravila strani

Dovoljena uporaba strani

Stran prevoz.org je dovoljeno uporabljati samo v skladu z mnenjem Direktorata za trg dela in zaposlovanje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za neprofitno deljenje (stroškov) prevozov.

V primeru, da boste stran uporabljali v nasprotju s temi določbami, je potrebno v profilu izpolniti podatke iz 6. člena ZPDZC-1. Nedvoumno gre za nedovoljeno uporabo po tem odstavku, če uporabnik objavi več kot 10 prevozov dnevno na katerikoli dan.

Zaradi zagotavljanja kvalitete objav je za objavo več kot 10 prevozov v obdobju treh mesecev, potrebno potrditi telefonsko številko.

Zbiranje osebnih podatkov

Prevoz.org zbira naslednje uporabnikove informacije:

Podatke, ki jih vnese uporabnik sam in za katerih točnost sam odgovarja:

 • ime
 • priimek
 • uporabniško ime
 • naslov e-pošte
 • geslo v šifrirani obliki
 • telefonska številka
 • vse vnose uporabnikov v obrazce na spletni strani

Ostale podatke:

 • IP-naslove, iz katerih je uporabnik dostopal do spletne strani
 • piškot za identifikacijo uporabnika, ki je uporabniku dodeljen ob začetku vsake seje

Vsi omenjeni podatki, razen piškota, se na strežniku Prevoz.org shranjujejo trajno. Piškot se shranjuje samo za čas trajanja seje in poteče po 30 minutah neaktivnosti. Ne shranjuje se v bazo podatkov, pač pa le v pomnilnik strežnika.

Podatki o oglaševanih prevozih se hranijo tri mesce od konca meseca v katerem je bil oglaševan datum prevoza. Podatki o uporabnikih se hranijo eno leto od konca leta v katerem se je uporabnik zadnjič prijavil.

Za nadzor nad obdelavo osebnih podatkov na tej spletni strani je pristojen Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Posredovanje osebnih podatkov

Prevoz.org obiskovalcem spletne strani posreduje podatke, ki jih je uporabnik vnesel pri objavi oglasa.

Podatek o piškotu bo Prevoz.org za čas trajanja seje samodejno posredoval spletnemu brskalniku iz katerega bo uporabnik prijavljen v sistem.

Podatki, ki ne bodo posredovani tretjim osebam oz. jih bodo obdelovale samo osebe pod neposrednim nadzorom ekipe Prevoz.org:

 • naslov e-pošte
 • geslo v šifrirani obliki
 • IP-naslovi, iz katerih je uporabnik dostopal do spletne strani

Prevoz.org si pridržuje pravico, da omenjene podatke prikaže v anonimizirani sumarni obliki z namenom statističnih prikazov.

Ukrepi za zavarovanje

Prevoz.org bo zagotovil vse razumne ukrepe, da podatki, ki niso namenjeni javnemu prikazu (registriranim in neregistriranim obiskovalcem), ne bodo dostopni tretjim osebam in javnosti.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih Prevoz.org zbira in obdeluje, bodo razkriti samo, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za: postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi, zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Prevoz.org.

Privolitev uporabnika

S klikom na gumb Strinjam se uporabnik potrjuje, da je prebral vsebino teh pravil in da se strinja z obdelavo osebnih podatkov pod prej navedenimi pogoji.